Vergoedingen


Doordat we aangesloten zijn bij het NVPA (De beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten) en geregistreerd met bij het RBCG (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) worden de consulten voor de cliënten die aanvullend verzekerd zijn, gedeeltelijk of tot een bepaald bedrag vergoed.

Klik hier voor de lijst met verzekeraars en vergoedingen op de site van het NVPA